Kontakty


Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius
Tel.: (+370 5 ) 2330 450
Faks: (+370 5 ) 2330 450
E-mail
Strona: www.zppl.lt
Godziny kontaktu: 9.00 - 16.00

 
 


Związek Prawników Polaków na Litwie

Formowanie działek na zwrot ziemi.

Grzegorz Sakson. Zwrot ziemi.

Jan Kuczyński. Kontrabanda (3).

Jan Kuczyński. Kontrabanda (2).

Jan Kuczyński. Kontrabanda (1).

Jan Kuczyński. Odpowiedzialność karna osób nieletnich (2).

Jan Kuczyński. Odpowiedzialność karna osób nieletnich (1).

Aneta Ładysz. Opóźnienie lotu.

Aneta Ładysz. Odwołany lot.

Adam Czech. Mediacja sądowa.

Jan Kuczyński. Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym (3).

Jan Kuczyński. Odpowiedzialność administracyjna za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym (3).

Jan Kuczyński. Odpowiedzialność administracyjna za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym (2).

Jan Kuczyński. Odpowiedzialność administracyjna za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym (1).

Katarzyna Stryjek. Mediacja.

Aneta Ładysz. Rozwiązanie umowy o pracę (2).

Aneta Ładysz. Rozwiązanie umowy o pracę (1).

Andrzej Prokopjew. Niewykonanie zakazu korzystania z rzeczy (2).

Andrzej Prokopjew. Niewykonanie zakazu korzystania z rzeczy (1).

Andrzej Prokopjew. Opłata za usługi przechowywania zatrzymanego samochodu.

Andrzej Prokopjew. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

Andrzej Prokopjew. Odzyskanie długu z majątku wspólnego (2).

Andrzej Prokopjew. Odzyskanie długu z majątku wspólnego (1).

Andrzej Prokopjew. Zasądzenie kosztów sądowych.

Andrzej Prokopjew. Spory konsumenckie (2).

Andrzej Prokopjew. Spory konsumenckie (1).

Adam Czech. Wyrok zaoczny (2).

Adam Czech. Wyrok zaoczny (1).

Aneta Ładysz. Nowy kodeks pracy (5).

Aneta Ładysz. Nowy kodeks pracy (4).

Aneta Ładysz. Nowy kodeks pracy (3).

Aneta Ładysz. Nowy kodeks pracy (2).

Aneta Ładysz. Nowy kodeks pracy (1).

Andrzej Prokopjew. Opłaty sądowe.

Andrzej Prokopjew. Skarga apelacyjna.

Andrzej Prokopjew. Oskarżenie prywatne.

Andrzej Prokopjew. Samowolna budowa.

Grzegorz Sakson. Tłumacz w procesie administracyjnym.

Andrzej Prokopjew. Odpowiedzialność za długi małżonka.

Andrzej Prokopjew. Umowa ugody.

Andrzej Prokopjew. Odszkodowanie od małżonka za utrzymanie dziecka.

Jolanta Tupko - Mazur. Skarga do sądu w sprawie administracyjnej (1).

Jolanta Tupko - Mazur. Skarga do sądu w sprawie administracyjnej (2).

Jolanta Tupko - Mazur. Rozstrzyganie sporów za pomocą mediacji (1).

Jolanta Tupko - Mazur. Rozstrzyganie sporów za pomocą mediacji (2).

Jolanta Tupko - Mazur. Rozstrzyganie sporów za pomocą mediacji (3).

Jolanta Tupko - Mazur. Rozstrzyganie sporów konsumenckich (1).

Jolanta Tupko - Mazur. Rozstrzyganie sporów konsumenckich (2).

Jolanta Tupko - Mazur. Akta prawne Unii Europejskiej (1).

Jolanta Tupko - Mazur. Akta prawne Unii Europejskiej (2).

Jolanta Tupko - Mazur. Akta prawne Unii Europejskiej (3).

Elżbieta Kuzborska. Odszkodowanie za szkodę powstałą z winy funkcjonariusza (1).

Elżbieta Kuzborska. Odszkodowanie za szkodę powstałą z winy funkcjonariusza (2).

Elżbieta Kuzborska. Bezpłatna pomoc prawna (1).

Elżbieta Kuzborska. Bezpłatna pomoc prawna (2).

Elżbieta Kuzborska. Zmiana imienia i nazwiska (1).

Elżbieta Kuzborska. Zmiana imienia i nazwiska (2).

Andrzej Prokopjew. Notarialne potwierdzenie umowy (1).

Andrzej Prokopjew. Notarialne potwierdzenie umowy (2).

Andrzej Prokopjew. Notarialne potwierdzenie umowy (3).

Andrzej Prokopjew. Notarialne potwierdzenie umowy (4).

Jan Kuczyński. Kradzież mienia o znacznej wartości.

Jan Kuczyński. Kradzież jako wykroczenie administracyjne.

Grzegorz Sakson. Możliwość podziału działki leśnej.

Andrzej Prokopjew. Prawo dziecka do obcowania z rodziną (1).

Andrzej Prokopjew. Prawo dziecka do obcowania z rodziną (2).

Ewa Jankowska. Współwłasność byłych małżonków.

Andrzej Prokopjew. Rejestrator samochodowy (1).

Andrzej Prokopjew. Rejestrator samochodowy (2).

Jan Kuczyński. Świadek w procesie karnym.Ewa Jankowska. Utrzymanie dziecka po 18 roku życia.

Jan Kuczyński. Europejski nakaz aresztowania.

Ewa Jankowska. Odpowiedzialność solidarna byłych małżonków.

Grzegorz Sakson. Kupno ziemi państwowej (1).

Grzegorz Sakson. Kupno ziemi państwowej (2).

Elżbieta Kuzborska. Robienie zakupów przez Internet (1).

Elżbieta Kuzborska. Robienie zakupów przez Internet (2).

Elżbieta Kuzborska. Robienie zakupów przez Internet (3).

Elżbieta Kuzborska. Robienie zakupów przez Internet (4).

Jan Kuczyński. Kasacja w sprawie karnej.

Andrzej Prokopjew. Wizerunek jako chronione dane osobowe (1).

Andrzej Prokopjew. Wizerunek jako chronione dane osobowe (2).

Andrzej Prokopjew. Wizerunek jako chronione dane osobowe (3).

Grzegorz Sakson. Anulowanie serwitutu.

Andrzej Prokopjew. Licytacja elektroniczna (1).

Andrzej Prokopjew. Licytacja elektroniczna (2).

Ewa Jankowska. Utrzymanie dla dziecka (1).

Ewa Jankowska. Utrzymanie dla dziecka (2).

Ewa Jankowska. Utrzymanie dla dziecka (3).

Ewa Jankowska. Utrzymanie dla dziecka (4).

Jan Kuczyński. Apelacja w sprawie karnej (1).

Jan Kuczyński. Apelacja w sprawie karnej (2).

Jan Kuczyński. Apelacja w sprawie karnej (3).

Grzegorz Sakson. Sposoby rekompensaty za miastową ziemię (1).

Grzegorz Sakson. Sposoby rekompensaty za miastową ziemię (2).

Andrzej Prokopjew. Elektroniczny sposób złożenia pism procesowych.

Marina Paplińska. Prawo własności (1).

Marina Paplińska. Prawo własności (2).

Antoni Kwiatkowski. Rozwiązanie stosunku pracy (1).

Antoni Kwiatkowski. Rozwiązanie stosunku pracy (2).

Antoni Kwiatkowski. Rozwiązanie stosunku pracy (3).

Jan Kuczyński. Wynagrodzenie szkody powstałej wskutek użycia przemocy (1).

Jan Kuczyński. Wynagrodzenie szkody powstałej wskutek użycia przemocy (2).

Jan Kuczyński. Wynagrodzenie szkody powstałej wskutek użycia przemocy (3).

Jan Kuczyński. Wynagrodzenie szkody powstałej wskutek użycia przemocy (4).

 

Andrzej Prokopjew. Czynności komornika (1).

Andrzej Prokopjew. Czynności komornika (2).

Andrzej Prokopjew. Czynności komornika (3).

Waldemar Bogdanowicz. Niepełnosprawność (1).

Waldemar Bogdanowicz. Niepełnosprawność (2).

Waldemar Bogdanowicz. Niepełnosprawność (3).

Andrzej Prokopjew. Umowa renty (1).

Andrzej Prokopjew. Umowa renty (2).

Jarosław Skuder. Umowa o dożywocie (1).

Jarosław Skuder. Umowa o dożywocie (2).

Jarosław Skuder. Umowa o dożywocie (3).

Jan Kuczyński. Poręczenie w sprawach karnych (1).

Jan Kuczyński. Poręczenie w sprawach karnych (2).

 

Jarosław Skuder. Mediacja (1).

 

Jarosław Skuder. Mediacja (2).

 

Andrzej Prokopjew. Czynności komornika (1).

 

Andrzej Prokopjew. Czynności komornika (2).

 

Andrzej Prokopjew. Umowa przedwstępna (1).

 

Andrzej Prokopjew. Umowa przedwstępna (2).

 

Andrzej Prokopjew. Umowa przedwstępna (3).

 

Grrzegorz Sakson, Piotr Andrzejewski. Obliczenie wartości mienia dziedziczonego.

 

Grzegorz Sakson. Projektowanie działek w Wilnie za zajętą ziemię miastową.

 

Zwrot ziemi.

 

Jan Kuczyński. Oskarżenie prywatne w procesie karnym.

 

Jan Kuczyński. Pokrzywdzony w procesie karnym (1).

 

Jan Kuczyński. Pokrzywdzony w procesie karnym (2).

 

Jan Kuczyński. Pokrzywdzony w procesie karnym (3).

 

Grzegorz Sakson. Samorządowe społeczne komisje do sporów administracyjnych (1).

 

Grzegorz Sakson. Samorządowe społeczne komisje do sporów administracyjnych (2).

 

Grzegorz Sakson. Samorządowe społeczne komisje do sporów administracyjnych (3).

 

Andrzej Prokopjew. Umowa ugody (1).

 

Andrzej Prokopjew. Umowa ugody (2).

 

Andrzej Prokopjew. Umowa ugody (3).

 

Piotr Andrzejewski. Wycena indywidualna menia (1)

 

Piotr Andrzejewski. Wycena indywidualna menia (2)

 

Grzegorz Sakson. Podatek od spadku (1).

 

Grzegorz Sakson. Podatek od spadku (2).

 

Grzegorz Sakson. Podatek od spadku (3).

 

Jarosław Skuder. Dziedziczenie ustawowe.

 

Jarosław Skuder. Dziedziczenie testamentowe.

 

Jarosław Skuder. Pełnomocnictwo (1).

 

Jarosław Skuder. Pełnomocnictwo (2).

 

Renata Wołodko. Wynagrodzenie szkody niematerialnej (1).

 

Renata Wołodko. Wynagrodzenie szkody niematerialnej (2).

 

Renata Wołodko. Wynagrodzenie szkody niematerialnej (3).

 

Jan Kuczyński. Powództwo cywilne w procesie karnym (1).

 

Jan Kuczyński. Powództwo cywilne w procesie karnym (2).

 

Edyta Urbanowicz. Europejska fundacja praw człowieka.

 

Dorota Skoczyk, Ewelina Baliko. Europejska fundacja praw człowieka.

 

Ewelina Baliko. Zakaz dyskryminacji.

 

Andrzej Prokopjew. Zalane mieszkanie.

 

Andrzej Prokopjew. Obliczenie szkody powstałej wskutek zalania mieszkania.

 

Andrzej Prokopjew. Dochodzenie roszczeń powstałych wskutek zalania mieszkania.

 

Zwrot ziemi.

 

Elżbieta Kuzborska. Obywatelstwo UE.

 

Elżbieta Kuzborska. Prawa obywateli UE.

 

Elżbieta Kuzborska. Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej obywateli UE.

 

Zwrot ziemi.

 

Andrzej Prokopjew. Na co zwrócić uwagę składając wniosek do sądu w sprawie zalanego mieszkania.

 

Zwrot ziemi.

 

Elżbieta Kuzborska. Własność intelektualna.

 

Elżbieta Kuzborska. Patenty.

 

Elżbieta Kuzborska. Znaki towarowe.

 

Zwrot ziemi.

 

Andrzej Prokopjew. Weksel.

 

Andzej Prokopjew. Weksel jako papier wartościowy.

 

Andrzej Prokopjew. Na co zwrócić uwagę spłacając dług na podstawie weksla.

 

Zwrot ziemi.

 

Jan Kuczyński. Przemoc w rodzinie.

 

Jan Kuczyński. Ofiary przemocy w rodzinie.

 

Jan Kuczyński. Postępowanie karne wskutek przemocy w rodzinie.